E-mobilita/hybridní technika

Společnost InTiCa Systems dodává řešení specifická dle zákazníků - jak pro hnací ústrojí v oblasti statorů, tak i pro odpovídající  výkonovou elektroniku ve formě EMV filtrů, traf a tlumivek.

Aby bylo možné splnit příslušné magnetické požadavky, používají se vždy podle potřeby jak  materiály z práškového železa, tak i ferity a metalické slitiny. Z hlediska technologie navíjených spojů se používají - vždy podle aplikace - dráty kruhového průřezu, dráty s vysokým okrajem, obdélníkové dráty, lanka nebo měděné fólie.

  • Cívky statoru: provedené jako jednotlivé cívky s obstřikem nebo bez něho
  • Věnec rozváděče: v přestříkaném nebo zalitém provedení
  • Výkonová trafa/tlumivky: trafa vysokofrekvenčních transformátorů, elektricky kompenzované tlumivky (Common Mode), PFC tlumivky, tlumivky výškových stavěčů atd.
cívky statoru
věnec rozváděče
výkonová trafa
tlumivky
výkonová trafa