Automatizační technika / technika hnacích mechanismů

Společnost InTiCa Systems nabízí řešení specifická dle zákazníků pro trafa, cívky a transformátory pro měniče frekvence jakož i pro statorová vinutí pro elektromotory.

  • Komponenty pro měniče: Řešení specifická dle zákazníků jako jednotlivé komponenty nebo modulová konstrukce
  • Statorová vinutí: provedená jako jednotlivé cívky s přestříkáním nebo bez něho
tlumivky Boost
tlumivky
cívky statoru