Výrobní technologie a vývoj

Aby nezůstalo pouze u myšlenky - vývoj a výroba z jedné ruky

Společnost InTiCa Systems prostřednictvím svého vlastního kompetentního týmu vývojářů a výrobních technologů podporuje své zákazníky, aby nalezli nejefektivnější řešení pro svoje individuální požadavky a aby ze svých návrhů produktů vyvinuli inovativní produkty úspěšné na trhu.

Zkušení specialisté se průběžně zabývají nejnovějšími technologiemi, společně se zákazníkem vyvíjejí koncepty šité na míru a realizují je v praxi.

Portfolio výkonů zahrnuje vývoj nebo převzetí zadání produktu rovněž i kompletní výrobu - vždy při zohlednění všech podmínek vztahujících se k elektřině, plastům a vstřikovému lití.